Τεχνολογίες Ανακύκλωσης

Τεχνολογίες, συστήματα και μηχανήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Ανακύκλωση Μετάλλων

Ολοκληρωμένες λύσεις αγοράς και ανακύκλωσης σκραπ μετάλλων.

Απόσυρση Αυτοκινήτων

Υπηρεσίες απόσυρσης και ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από ανακύκλωση.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Συντελεστής της κυκλικής οικονομίας

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation workplace diversity and empowerment. Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews iterative approaches.

Περισσότερα →
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Υπηρεσίες κυκλικής οικονομίας

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.

Περισσότερα →
Welcome waste: Brand new logo
CSR

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί θεμέλιο λίθο της κουλτούρας μας. Η συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα.

Περισσότερα →
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο Άνθρωπος πολεμούσε με τη Φύση για να επιβιώσει. Σ' αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί, ότι για να επιβιώσει πρέπει να την προστατέψει.  

⸺ Ζαν Υβ Κουστώ, Εξερευνητής

ΝΕΑ

Άρθρα &
Ενημέρωση

Στη σύγχρονη οικονομία, η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Μια επιχείρηση για να επιτύχει πρέπει όχι μόνο να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και να επιδεικνύει τη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο.

Nothing found.