Κάδοι αποθήκευσης

Κάδοι αποθήκευσης μετάλλων

Η προσωρινή αποθήκευση του σκραπ σε κάδους συλλογής παρέχει πολλαπλά οικονομικά και διαχειριστικά οφέλη.

Στην METECO διαθέτουμε στους προμηθευτές μας κάδους προσωρινής αποθήκευσης μετάλλων. Έτσι καθίσταται αποδοτικότερη η διαχείριση των αποβλήτων με αποτέλεσμα την επίτευξη ανταγωνιστικότερων τιμών πώλησης και την μείωση του κόστους διαχείρισης.

Κερδίστε περισσότερα

Η προσωρινή αποθήκευση του σκραπ σε κάδους αποδίδει αμοιβαία οφέλη από άποψη οικονομίας και διαχείρισης.

Υψηλότερη τιμή

Αυξάνεται η αξία του σκραπ μετάλλων καθώς τα υλικά διαχωρίζονται στην πηγή και αποφεύγεται η πρόσμιξη τους με ξένες ύλες.

Αποφυγή ατυχημάτων

Αποφεύγετε τυχόν ατυχήματα μειώνοντας τον κίνδυνο για τον τραυματισμό των ανθρώπων και τη ζημία στα μέσα μεταφοράς.

Χαμηλότερο κόστος

Μειώνονται τα κόστη διαχείρισης καθώς απλοποιούνται σημαντικά οι εργασίες φόρτωσης και απομάκρυνσης του σκραπ.

Εξοικονόμηση χώρου

Εξοικονομείτε χώρο αποθήκευσης αφού περιορίζεται ο όγκος και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα απόβλητα μέταλλα.

Πως λειτουργεί

Η διαχείριση των κάδων είναι εύκολη, άμεση και πραγματοποιείται με ένα απλό τηλεφώνημα.

Ο κάδος παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και τοποθετείται σε χώρο που να διευκολύνει την φόρτωση των υλικών καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η παρακαταθήκη του κάδου δεν συνεπάγεται κάποια οικονομική υποχρέωση για τον προμηθευτή.

Οι εργαζόμενοι του προμηθευτή τοποθετούν μέσα στον κάδο το παραγόμενο σκραπ είτε με τα χέρια είτε με την βοήθεια μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Το σκραπ αποθηκεύεται απευθείας με το που παραχτεί και είναι έτοιμο για διάθεση.

Μόλις ο κάδος γεμίσει με υλικό αντικαθίσταται από νέο κάδο. Η αντικατάσταση γίνεται άμεσα ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής του προμηθευτή. Η αντικατάσταση του κάδου πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την ενημέρωση της εταιρίας.