Κάδοι αποθήκευσης

Κάδοι αποθήκευσης μετάλλων

Η προσωρινή αποθήκευση του σκραπ σε κάδους συλλογής παρέχει πολλαπλά οικονομικά και διαχειριστικά οφέλη.

Στην METECO διαθέτουμε στους προμηθευτές μας κάδους προσωρινής αποθήκευσης μετάλλων. Έτσι καθίσταται αποδοτικότερη η διαχείριση των αποβλήτων με αποτέλεσμα την επίτευξη ανταγωνιστικότερων τιμών πώλησης και την μείωση του κόστους διαχείρισης.

Κερδίστε περισσότερα

Η προσωρινή αποθήκευση σκραπ μετάλλων σε κάδους αποδίδει πολλαπλά οφέλη στην επιχείρηση τόσο από οικονομικής όσο και από διαχειριστικής πλευράς.

Υψηλότερη τιμή

Αυξάνεται η αξία του σκραπ μετάλλων καθώς τα υλικά διαχωρίζονται στην πηγή και αποφεύγεται η πρόσμιξη τους με ξένες ύλες.

Αποφυγή ατυχημάτων

Αποφεύγετε τυχόν ατυχήματα μειώνοντας τον κίνδυνο για τον τραυματισμό των ανθρώπων και τη ζημία στα μέσα μεταφοράς.

Χαμηλότερο κόστος

Μειώνονται τα κόστη διαχείρισης καθώς απλοποιούνται σημαντικά οι εργασίες φόρτωσης και απομάκρυνσης του σκραπ.

Εξοικονόμηση χώρου

Εξοικονομείτε χώρο αποθήκευσης αφού περιορίζεται ο όγκος και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα απόβλητα μέταλλα.

Πως λειτουργεί η υπηρεσία

Η διαχείριση του σκραπ καθίσταται ευκολότερη και αμεσότερη. Το μόνο που έχει να κάνει ο προμηθευτής είναι να μας ενημερώσει έγκαιρα για την παραλαβή και αντικατάσταση του κάδου ώστε να μην ανακύψει πρόβλημα με την υπερ-φόρτωση του κάδου.

Ο κάδος παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και τοποθετείται σε χώρο που να διευκολύνει την φόρτωση των υλικών καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η παρακαταθήκη του κάδου δεν συνεπάγεται κάποια οικονομική υποχρέωση για τον προμηθευτή.

Οι εργαζόμενοι του προμηθευτή τοποθετούν μέσα στον κάδο το παραγόμενο σκραπ είτε με τα χέρια είτε με την βοήθεια μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Το σκραπ αποθηκεύεται απευθείας με το που παραχτεί και είναι έτοιμο για διάθεση.

Μόλις ο κάδος γεμίσει με υλικό αντικαθίσταται από νέο κάδο. Η αντικατάσταση γίνεται άμεσα ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής του προμηθευτή. Η αντικατάσταση του κάδου πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την ενημέρωση της εταιρίας.