Διάλυση πλοίων

Διάλυση πλοίων

Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση και αποσυναρμολόγηση παροπλισμένων πλοίων και σκαφών.

Σε συνεργασία με ναυπηγεία στην ελληνική επικράτεια, είμαστε σε θέση να ανασύρουμε και να αποσυναρμολογήσουμε κάθε είδους πλοίο ή σκάφος ανεξάρτητα από το μέγεθος του.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για το σκραπ μετάλλων που ανακύπτει από τις εργασίες διάλυσης.

Πρώτα η ασφάλεια

Μεριμνούμε για την ασφάλεια των εργατοτεχνιτών και των εγκαταστάσεων κατά τις εργασίες διάλυσης. Οι εργασίες επιβλέπονται από μηχανικούς και τεχνικούς ασφαλείας.

Νομοθετική συμμόρφωση

Οι εργασίες πραγματοποιούνται βάσει των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας ενώ πιστοποιητικά περιβαλλοντολογικής συμμόρφωσης χορηγούνται με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Συνεπές χρονοδιάγραμμα

Οι μηχανικοί και τεχνικοί μας, με εμπειρία ετών σε τεχνικά έργα, καταρτίζουν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τα συνεργεία μας φροντίζουν για τη συνεπή περάτωση των εργασιών.