Ανίχνευση ραδιενέργειας

Ανίχνευση ραδιενέργειας

Προστατεύουμε τους προμηθευτές και πελάτες μας από την παράβιαση της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία.

Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία ακτίνων Χ για να ανιχνεύσουμε ραδιενεργώς εμποτισμένα στοιχεία στο σκραπ μετάλλων. Σε περίπτωση ανίχνευσης αντικειμένου που φέρει ραδιενέργεια, το αναφέρουμε αμέσως στη σχετική υπηρεσία της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας.