Ανάλυση μετάλλων

Ανάλυση μετάλλων

Αναλύουμε τη σύσταση του σκραπ μετάλλων με τη χρήση υπερσύγχρονων αναλυτών, καινοτομώντας στο χώρο της διαχείρισης μετάλλων.

Οι φασματογράφοι λειτουργίας ακτίνων Χ που διαθέτουμε παρέχουν βαθμονομήσεις κραμάτων εφάμιλλες εργαστηριακών αναλύσεων ενώ, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δίνουν τη δυνατότητα για την αυτόματη βαθμονόμηση τουλάχιστον 41 στοιχείων.