Ανακύκλωση μετάλλων

Αγορά μετάλλων

Πουλήστε στην καλύτερη τιμή, άμεσα και με αξιοπιστία τα παλιά σας μέταλλα σε μια αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.

Στην METECO αγοράζουμε μια σειρά από απόβλητα μετάλλων προς ανακύκλωση. Στους προμηθευτές μας συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από εταιρίες ανακύκλωσης μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, βιομηχανικές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρίες, δημόσιοι φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιώτες.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, μπορούμε να προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Αξιοπιστία στη συναλλαγή

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούμε.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Νομοθετική Συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

Ποια υλικά αγοράζουμε

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.