Ανακύκλωση μετάλλων

Αγορά μετάλλων

Πουλήστε στην καλύτερη τιμή, άμεσα και με αξιοπιστία τα παλιά σας μέταλλα σε μια αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.

Στην METECO αγοράζουμε μια σειρά από απόβλητα μετάλλων προς ανακύκλωση. Στους προμηθευτές μας συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από εταιρίες ανακύκλωσης μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, βιομηχανικές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρίες, δημόσιοι φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιώτες.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις ανακύκλωσης σιδηρούχων και μή σιδηρούχων μετάλλων με σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μας, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, μπορούμε να προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Αξιοπιστία στη συναλλαγή

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούμε.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Νομοθετική Συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθευτές μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

Ποια υλικά αγοράζουμε

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανακύκλωση μετάλλων

Αγοράζουμε μέταλλα όπως χαλκός, μπρούτζος, αλουμίνιο, ανοξείδωτο, μολύβι, κασσίτερος κ.ά.

Ανακύκλωση αυτοκινήτων

Αγοράζουμε παλιά, τρακαρισμένα και παροπλισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά για απόσυρση.

Ανακύκλωση καταλυτών

Αγοράζουμε προς επεξεργασία και εξαγωγή καταλύτες αυτοκινήτων και φορτηγών.

Ανακύκλωση καλωδίων

Αγοράζουμε σε υψηλές τιμές όλους τους τύπους καλωδίων χαλκού και αλουμινίου.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών

Παρέχουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών σας συσκευών.

Ανακύκλωση μπαταριών

Αγοράζουμε μπαταρίες αυτοκινήτων και κλαρκ και παρέχουμε κάδους προσωρινής αποθήκευσης.

Ανακύκλωση μηχανημάτων

Αποσυναρμολογούμε και αγοράζουμε απαξιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό προς ανακύκλωση.