Υπηρεσίες ανακύκλωσης

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για κάθε ρεύμα υλικών αξιοποιούνται κατάλληλα οχήματα, καταρτισμένο προσωπικό και ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα στις ιδιόκτητες εγκατατάσεις μας έκτασης 35 στρεμμάτων. Η διαχείριση των υλικών γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται  ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Αγορά μετάλλων

Πουλήστε στην καλύτερη τιμή, άμεσα και αξιοπιστία τα παλιά σας μέταλλα για ανακύκλωση.

Αποξήλωση εργοστασίων

Παρέχουμε αξιόπιστες και θεσμικά άψογες λύσεις αποξήλωσης εργοστασιών.

Κάδοι αποθήκευσης

Διαθέτουμε κάδους αποθήκευσης σκραπ μετάλλων με πολλαπλά οφέλη για τους προμηθευτές μας.

Μεταφορά μετάλλων

Μεταφέρουμε σκραπ μετάλλων και άλλων αποβλήτων με αδειοδοτημένα φορτηγά οχήματα.

Διάλυση πλοίων

Μεταφέρουμε σκραπ μετάλλων και άλλων αποβλήτων με αδειοδοτημένα φορτηγά οχήματα.

Εξαγωγές μετάλλων

Πουλήστε ή αγοράστε αξιόπιστα σκραπ μετάλλων στη διεθνή αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.

Ανάλυση μετάλλων

Αναλύουμε τη σύσταση του σκραπ μετάλλων με τη χρήση υπερσύγχρονων φασματογράφων.

Ανίχνευση ραδιενέργειας

Αξιοποιούμε τεχνολογίες ακτίνων Χ για την ανίχνευση ραδιενεργώς εμποτισμένων στοιχείων.