Ανακύκλωση μηχανημάτων

Ανακύκλωση παλιών μηχανημάτων

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά για ανακύκλωση παλιών μηχανημάτων και απαξιωμένου εξοπλισμού.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης απαξιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Υλοποιούμε τις σχετικές εργασίες βάσει αυστηρών κανόνων ασφάλειας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την προμήθεια σκραπ μετάλλων.

Αξιοπιστία στη συναλλαγή

Ανεξάρτητοι φορείς ελέγχουν και πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούμε.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε προμηθευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Νομοθετική Συμμόρφωση

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και παρέχουμε στους προμηθεύτες μας πιστοποιητικά συμμόρφωσης.