Ανακύκλωση καταλυτών

Ανακύκλωση καταλυτών αυτοκινήτων

Με ένα απλό τηλεφώνημα, θα φροντίσουμε για τη συλλογή των καταλυτών από το χώρο σας, την αξιολόγηση τους και την άμεση πληρωμή σας.

Παρέχουμε λύσεις ανακύκλωσης καταλυτών αυτοκινήτων και φορτηγών. Φροντίζουμε για τη συλλογή των καταλυτών από το χώρο σας, την αξιολόγηση τους και την άμεση πληρωμή σας. Η υπηρεσία απευθύνεται σε κέντρα εξάτμισης και καταλύτη, συνεργεία και διαλυτήρια οχημάτων.

Πως μπορείτε να πουλήσετε καταλύτες;

Με ένα τηλεφώνημα, θα φροντίσουμε για τη συλλογή των καταλυτών από το χώρο σας, την αξιολόγηση τους και την πληρωμή σας.

Σας ενημερώνουμε τηλεφωνικά για την αξία των καταλυτών σας.

Φροντίζουμε για τη συλλογή των καταλυτών από το χώρο σας.

Σας εξοφλούμε άμεσα με μετρητά, κατάθεση ή επιταγή ημέρας.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης καταλυτών και επιτυγχάνουμε ποσοστά ανακύκλωσης σε ποσοστό 100%.

Ανταγωνιστικές τιμές

Δίνουμε υψηλότερες τιμές καθώς επεξεργαζόμαστε και εξάγουμε σε χυτήρια μετάλλων το 100% των παλιών καταλυτών.

Αδειοδοτημένη εταιρία

Διαθέτουμε όλες τις άδειες για τη διαχείριση παλιών καταλυτών και παρέχουμε τα Πιστοποιητικά Περιβαντολλογικής Συμμόρφωσης.

Άμεση πληρωμή

Σας πληρώνουμε απευθείας με το που ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των καταλυτών σας με μετρητά, έμβασμα ή επιταγή ημέρας.

Δωρεάν μεταφορά

Φροντίζουμε για τη συλλογή των καταλυτών από το χώρο σας μέσω κούριερ, μεταφορέων και του πανελλήνιου δικτύου μας.