Μέταλλα & Κράμματα

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για κάθε ρεύμα υλικών αξιοποιούνται κατάλληλα οχήματα, καταρτισμένο προσωπικό και ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα στις ιδιόκτητες εγκατατάσεις μας έκτασης 30 στρεμμάτων. Η διαχείριση των υλικών γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται  ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Ανακύκλωση αλουμινίου

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση ανοξείδωτου

Αγοράζουμε ανοξείδωτο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση μολύβδου

Αγοράζουμε αλουμίνιο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση σιδήρων

Αγοράζουμε παλιά σίδερα προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση τιτανίου

Αγοράζουμε παλιά σίδερα για ανακύλωση από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ανακύκλωση ορείχαλκου

Αγοράζουμε ορείχαλκο προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Ανακύκλωση χαλκού

Αγοράζουμε χαλκό προς ανακύκλωση στις υψηλότερες τιμές της αγοράς.