Ποια υλικά ανακυκλώνουμε

Στην METECO για περισσότερα από 40 έτη αγοράζουμε παλιά μέταλλα και άλλα απόβλητα για ανακύκλωση. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, άδειες διαχείρισης και ευρύ δίκτυο πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για κάθε ρεύμα υλικών αξιοποιούνται κατάλληλα οχήματα, καταρτισμένο προσωπικό και ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα στις ιδιόκτητες εγκατατάσεις μας έκτασης 30 στρεμμάτων. Η διαχείριση των υλικών γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται  ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Ανακύκλωση μετάλλων

Αγοράζουμε μέταλλα όπως χαλκός, μπρούτζος, αλουμίνιο, ανοξείδωτο, μολύβι, κασσίτερος κ.ά.

Ανακύκλωση καλωδίων

Αγοράζουμε σε υψηλές τιμές όλους τους τύπους καλωδίων χαλκού και αλουμινίου.

Ανακύκλωση καταλυτών

Αγοράζουμε προς επεξεργασία και εξαγωγή καταλύτες αυτοκινήτων και φορτηγών.

Ανακύκλωση μηχανημάτων

Αποσυναρμολογούμε και αγοράζουμε απαξιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό προς ανακύκλωση.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών

Παρέχουμε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών σας συσκευών.

Ανακύκλωση μπαταριών

Αγοράζουμε μπαταρίες αυτοκινήτων και κλαρκ και παρέχουμε κάδους προσωρινής αποθήκευσης.

Ανακύκλωση αυτοκινήτων

Αγοράζουμε παλιά, τρακαρισμένα και παροπλισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά για απόσυρση.