Εμπορεύματα

Κουτάκι αλουμινίου

Αποτελείται από καθαρά κουτάκια αλουμινίου, απαλλαγμένα από σίδερα, καμένα κουτάκια, χώματα, υγρά και λοιπές προσμίξεις.

Σκληρό αλουμίνιο

Αποτελείται από καθαρό αλουμίνιο από μηχανές οχημάτων απαλλαγμένο από εκτεταμένο σιδηρούχα στοιχεία, ορείχαλκο και εκτεταμένο λάδι και λοιπές ξένες ύλες και προσμίξεις.

Φύλλα λιθογραφίας αλουμινίου

Αποτελείται από φύλλα λιθογραφίας αλουμινίου απαλλαγμένα από χαρτί, πλαστικό, υπερβολικό μελάνι και λοιπές ξένες ύλες.

Προφίλ αλουμινίου

Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου βαμμένο ή άβαφο και ανοδιωμένο ή μη. Η πρόσμιξη σε κλειδαριές, αντιμόνια, πόμολα, θερμογέφυρες και λοιπές ξένες ύλες καθορίζεται με προηγούμενη συμφωνία.

Σύρμα αλουμινίου

Αποτελείται από σύρμα αλουμινίου, εκτός από τριχοειδές, απαλλαγμένο από μόνωση, γράσο, σφιγκτήρες, σίδερο και λοιπές ξένες ύλες.

Γρέζι αλουμινίου

Αποτελείται από καθαρό γρέζι αλουμινίου απαλλαγμένου από εκτεταμένη υγρασία, σκουριά και λοιπές ξένες ύλες.

Μαλακό αλουμινίου

Αποτελείται από σκεύη και φύλλα αλουμινίου, απαλλαγμένα από σιδηρούχα στοιχεία, πλαστικά, φόιλ, κουτάκια, περσίδες παραθύρων, ψυγεία αλουμινίου και λοιπές ξένες ύλες

Ψυγεία αλουμινίου

Αποτελείται από καθαρισμένα ψυγεία αυτοκινήτων απαλλαγμένα από κάθε άλλου είδους πλαστικά και λοιπές ξένες ύλες.

Ζάντες αλουμινίου

Αποτελείται από ζάντες αλουμινίου επιβατικών και φορτηγών οχημάτων, απαλλαγμένες από ελαστικά, βαλβίδες, μολυβδούχα βάρη, γράσο, λάδι και λοιπές ξένες ύλες.

Σερπαντίνα

Αποτελείται από καθαρισμένα ψυγεία αλουμινίου, απαλλαγμένα από ορειχάλκινες σωληνώσεις, σίδερα και λοιπές ξένες ύλες.

ACSR

Πρόκειται για καλώδια τύπου ACSR ( Aluminium Conductor Steel Reinforced) απαλλαγμένα από άλλους τύπους καλωδίου και σύρματος.

Φόιλ αλουμινίου

Αποτελείται από φόιλ αλουμινίου είτε χύμα είτε σε πρεσαρισμένο. Το υλικό μπορεί να περιέχει στο μέγιστο 5% οργανικές ξένες ύλες ενώ είναι απαλλαγμένο από σίδερο, χαρτί, πλαστικό και άλλες μη μεταλλικές ξένες ύλες.

Αλουμινίο αεροσκαφών

Καθαρό σκληρό αλουμίνιο από αεροσκάφη απαλλαγμένο από σίδηρο, σκόνη, ορείχαλκο και μη μεταλλικές ξένες ύλες.

Καλώδια αλουμινίου

Σύρμα χαλκού

Αποτελείται από καθαρό σύρμα χαλκού, μη επικασσιτερωμένου και μη οξειδωμένου.

Καλώδια χαλκού

Αποτελείται από καλώδια χαλκού με διάφορες διαμέτρους. Η πώληση γίνεται είτε με δείγμα είτε με το αποτέλεσμα της επεξεργασίας.

Ψυγεία χαλκού – ορείχαλκου

Αποτελείται από ψυγεία αυτοκινήτων καθαρισμένα από σίδερα και πλαστικά.

Ορείχαλκος

Αποτελείται από διάφορα αντικείμενα κίτρινου ορείχαλκου, όπως βρύσες, σωλήνες, βάνες και χυτά τεμάχια. Πρέπει να μην περιέχει γρέζια και ψυγεία ορειχάλκου, μείγματα μαγγανίου-χαλκού, αλουμινίου-χαλκού, σίδηρο, αντιμόνια και υπερβολικά βρώμικα – σκουριασμένα υλικά.

Χαλκονικέλιο

Χαλκός Β

Αποτελείται από διάφορα αντικείμενα χαλκού απαλλαγμένα από υπερβολικά μολυβδούχους και επικασσιτερωμένους αγωγούς, καμμένα αντικείμενα και λοιπές ξένες ύλες.

Κίτρινος μπρούτζος

Κόκκινος μπρούτζος

Απαρτίζεται από μηχανικά αντικείμενα, όπως βαλβίδες, δαχτυλίδια, ρουλεμάν μηχανών και άλλα εξαρτήματα από μηχανές και συμπεριλαμβάνει διάφορα κράματα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χαλκό 81%, με κασσίτερο, ψευδάργυρο ή/και μόλυβδο. Πρέπει να μην περιέχει στρόφιγγες, κλειστούς μετρητές νερού, καμένο ορείχαλκο, αλουμίνιο, πυρίτιο και ορείχαλκο με μαγγάνιο, σίδηρο και μη μεταλλικά αντικείμενα.

Τρίμμα χαλκού

Αποτελείται από τρίμμα καθαρού χαλκού χωρίς επικάλυψη και απαλλαγμένο από κασσίτερο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, αλουμίνιο, σίδηρο και άλλες μη μεταλλικές ξένες ύλες. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99%.

Γρέζι ορείχαλκου

Αποτελείται από γρέζι ορείχαλκου απαλλαγμένο από αλουμίνιο, μαγγάνιο με περιεκτικότητα σε υγρασία, σίδηρο και έλαια που δεν ξεπερνά το 3%.

ΟΤΚΖ Κουφάρια

Ασυμπίεστο υλικό από απορρυπασμένα ΟΤΚΖ ή απορρυπασμένες οικιακές συσκευές και διάφορο σκραπ έως 3 mm.

Σίδηρος βαρύ

Σκραπ διάφορο πάχους άνω των 10 mm και μέγιστων διαστάσεων 100 Χ 50 Χ 50 cm.

Σίδηρος No 1

Σκραπ διάφορο πάχους άνω των 6 mm και μέγιστων διαστάσεων 150 Χ 50 Χ 50x cm. Πυκνότητας άνω των 500 κιλών/m3.

Σίδηρος ψαλιδιά

Ψαλιδισμένο ή πρεσοκομμένο ανάμικτο υλικό σκραπ, πάχους άνω των 3 mm, μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 50 cm.

Ψαλιδισμένο

Ψαλιδισμένο ή πρεσοκομμένο ανάμικτο υλικό σκραπ, πάχους άνω των 3 mm, μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 50 cm.

Ράγες σιδήρου

Ψαλιδισμένο ή πρεσοκομμένο ανάμικτο υλικό σκραπ, πάχους άνω των 3 mm, μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 50 cm.

ΟΤΚΖ Πακέτα

Μπάλες από απορρυπασμένα ΟΤΚΖ και διάφορο σκραπ έως 3 mm.

Αλεσμένο

Σκραπ ομογενοποιημένο, μετά από άλεση και μαγνητικό διαχωρισμό ΟΤΚΖ ή απορρυπασμένων οικιακών συσκευών ή διάφορου σκραπ.

Σίδηρος No 2

Σκραπ διάφορο, αλλά πάχους άνω των 3 mm.

Γρέζι σιδήρου

Ψαλιδισμένο ή πρεσοκομμένο ανάμικτο υλικό σκραπ, πάχους άνω των 3 mm, μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 50 cm.

Ανοξείδωτος χάλυβας

Αποτελείται από καθαρά ανοξείδωτα αντικείμενα απαλλαγμένα από λοιπά μέταλλα και λοιπές ξένες ύλες.

Νικέλιο

Αποτελείται από σωλήνες, μπάρες και φύλλα νικελίου με ελάχιστη περιεκτικότητα σε νικέλιο 98%.

Γρέζι ανοξείδωτου χάλυβα

Αποτελείται από γρέζι ανοξείδωτου χάλυβα απαλλαγμένου από υπερβολικό λάδι, άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα και λοιπές ξένες ύλες.

Σκραπ μολύβδου

Αποτελείται από καθαρό μόλυβδο, απαλλαγμένο από πλάκες μπαταριών, ξαφρίσματα, επιμολυβδούχα καλώδια και λοιπές ξένες ύλες.

Ψευδάργυρος

Αποτελείται από μολυβδούχα βάρη τροχών με ή χωρίς τους σιδερένιους σφιγκτήρες απαλλαγμένα από λοιπές ξένες ύλες.

Κασσίτερος

Αποτελείται από μολυβδούχα βάρη τροχών με ή χωρίς τους σιδερένιους σφιγκτήρες απαλλαγμένα από λοιπές ξένες ύλες.

Μπαταρίες μολύβδου-οξέως

Οι μπαταρίες των αυτοκινήτων είναι συστοιχίες επαναφορτιζόμενων στοιχείων. Είναι σχεδόν πάντα μολύβδου – θειικού οξέος, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χάλυβα – αλκαλίου ή νικελίου – αλκαλίου.

Βάρη τροχών

Αποτελείται από μολυβδούχα βάρη τροχών με ή χωρίς τους σιδερένιους σφιγκτήρες απαλλαγμένα από λοιπές ξένες ύλες.

Καλώδια χαλκού

Απαρτίζεται από καλώδια χαλκού με διάφορους τύπους αγωγών. Η διάμετρος των καλωδίων και τυχόν ξένες ύλες συμφωνούνται μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Καλώδια ACSR

Απαρτίζεται από καλώδια χαλκού με διάφορους τύπους αγωγών. Η διάμετρος των καλωδίων και τυχόν ξένες ύλες συμφωνούνται μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Ηλεκτροκινητήρες

Αποτελείται από ατόφιους ή αποσυναρμολογημένους ηλεκτροκινητήρες με περιελίξεις χαλκού απαλλαγμένους απόεκτεταμένες σιδηρούχες ξένες ύλες, μειωτήρες, βάσεις, αντλίες και λοιπές ξένες ύλες.

Καλώδια αλουμινίου

Απαρτίζεται από καλώδια χαλκού με διάφορους τύπους αγωγών. Η διάμετρος των καλωδίων και τυχόν ξένες ύλες συμφωνούνται μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Καταλύτες οχημάτων

Καταλύτες οχημάτων οι οποίοι περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ρήνιο και ιρίδιο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.


Παρακολουθούμε ανώνυμα στοιχεία χρήστη για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Περισσότερα για Google Analytics cookie
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Στο Zoho SalesIQ, χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων των επισκεπτών. Αυτό μας βοηθά να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία χρήστη στους επισκέπτες του ιστότοπου. Εδώ, θα συζητήσουμε ποια cookie προσθέτουμε στον ιστότοπο, ποιες μετρήσεις επισκεπτών παρακολουθούμε, για ποιο σκοπό. Περισσότερα για Zoho SalesIQ cookie
  • _zldp
  • _zldt

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες