Αίτημα Προσφοράς

20%

Ποια είναι η ιδιότητα σας?

Ποιος θα μεταφέρει τα εμπορεύματα?

Τι είδος μετάλλων επιθυμείτε να πουλήσετε?

Σε ποιο νομό βρίσκεται η έδρα σας;

Πως μπορούμε επικοινωνήσουμε μαζί σας?