ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Συμμετοχές σε εθνικούς και διεθνείς φορείς

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ισχύς εν τη ενώσει

Συμμετέχουμε σε θεσμούς, δίκτυα, τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινότητας και της οικονομίας.

Θεμελιώνουμε συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Πιστεύουμε ότι συνεισφέροντας οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους σε συλλογικές προσπάθειες ενισχύουμε την χρηματοοικονομική μας απόδοση και συμβάλλουμε στην προαγωγή της κοινωνίας.

Δραστηριότητες

ΣΒΕ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

www.sbe.gr

ΣΕΒΕ

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

www.seve.gr

ΕΒΕΘ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

www.eveth.gr

BIR

Bureau of International Recycling

www.bir.org