ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύγχρονες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρότυπα κέντρα ανακύκλωσης

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Βόρεια Ελλάδα, διατηρούμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που καλύπτουν συνολικά 30,000 τετραγωνικά μέτρα.

Οι μονάδες μας αξιοποιούνται για την παραλαβή, διαλογή, επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση μετάλλων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με την αξιοποίηση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και προηγμένων τεχνολογιών ανακύκλωσης.

Δραστηριότητες
Κουτάκια ανακύκλωσης
πληροφορίες για το πλαστικό
Εταιρικά πρότυπα

Εγκαταστάσεις 30.000 τ.μ.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας εκτείνονται σε μια έκταση 30,000 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Σύγχρονος εξοπλισμός

Σύγχρονα μηχανήματα και γραμμές παραγωγής επεξεργασίας αποβλήτων και διάλυσης οχημάτων από την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά.

Αδειοδοτημένες μονάδες

Οι μονάδες μας είναι αδειοδοτημένες για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μιας σειράς από επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα.

Διεθνής πρόσβαση

Οι εγκαταστάσεις μας γειτνιάζουν στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, SKG, που αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια πύλη εισόδου για τις χώρες της Βαλκανικής Χερσόνησου.