Εξυπηρέτηση πελατών – πλήρης απασχόληση

Τμήμα: Εξυπηρέτηση πελατών
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Εκπαίδευση: ΤΕΙ - ΑΕΙ

Αρμοδιότητες

 • Τηλεφωνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών;
 • Διαχείριση και επίλυση προβλήματων πελατών;
 • Καταχώρηση δεδομένων και στοιχείων νέων και υπαρχόντων πελατών
 • Παρακολούθηση της ομαλής ολοκλήρωσης των αιτημάτων των πελατών
 • Επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση διαδικασιών

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ;
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ρόλο εξυπηρέτησης πελατών ή ταμείου;
 • Γνώση βασικών εννοιών έκδοσης παραστατικών;
 • Πολύ καλή γνώση MS Office;
 • Ευχέρεια στη τηλεφωνική επικοινωνία;
 • Πνεύμα εξυπηρέτησης και ομαδικότητας;
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και αξιοπιστία;