ΟΡΑΜΑ

Zero-waste οικονομία

Προσφέροντας λύσεις κυκλικής οικονομίας επιχειρούμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση της κοινωνίας προς μια πραγματικά αειφόρο ανάπτυξη.

Ακεραιότητα

Προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε το σωστό βάσει του Νόμου και των Αρχών μας.


Ηγεσία

Επιχειρούμε να είμαστε στις καλύτερες εταιρίες στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.


Βελτίωση

Θέλουμε συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.


Αξιοπιστία

Προσπαθούμε να είμαστε πάντα συνεπείς στις συμφωνίες και τις υποσχέσεις μας.


Σεβασμός

Σεβόμαστε τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας εντός και εκτός της εταιρίας.


Ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων και τον υποσχέσεων μας απέναντι στο Νόμο, το κοινωνικό σύνολο και τους συνεργάτες μας.