ΑΞΙΕΣ

Όραμα μας: η οικονομία zero waste

11

Οικονομία αειφόρου ανάπτυξης

Το όραμα μας είναι η επίτευξη μιας οικονομίας με μηδενικά απόβλητα. Προσφέροντας λύσεις κυκλικής οικονομίας επιχειρούμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση της κοινωνίας προς μια πραγματικά αειφόρο ανάπτυξη.

⸻ Αξίες

Το συμφέρον των πελατών μας έρχεται πρώτο.

Από την εμπειρία μας έχουμε δεί ότι εάν εξυπηρετούμε καλά τους πελάτες μας, η δική μας επιτυχία θα ακολουθήσει.


Η επιτυχία μας στηρίζεται στους ανθρώπους μας.

Επιλέγουμε τους ανθρώπους μας έναν προς έναν και τους μεταχειριζόμαστε με σεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας.


Δεν αποκαλύπτουμε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δεν εκθέτουμε τις πληροφορίες που ανταλλάσσουμε με τους πελάτες μας στα πλαίσια της συνεργασίας ή των διαπραγματεύσεων μαζί τους.


Υποστηρίζουμε την ομαδική δουλειά.

Δεν έχουμε χώρο στην ομάδα μας για άτομα που βάζουν το συμφέρον τους πάνω από το συμφέρον της εταιρίας μας και των πελατών της.


Παραμένουμε ακέραιοι και ειλικρινείς.

Αναμένουμε από τους ανθρώπους μας να επιδεικνύουν ηθικές αξίες σε όλες εκφάνσεις της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.


Δεσμευόμαστε για περιβαντολλογικά φιλικές πρακτικές.

Επιλέγουμε και εφαρμόζουμε επιχειρηματικές και επιχειρησιακές πρακτικές λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.


Η φήμη μας είναι ένα αγαθό που δεν διαπραγματευόμαστε.

Η επιτυχία μας καθορίζεται από την προσήλωση στις αξίες μας, τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και την κοινότητα.


Δεν κακολογούμε τους ανταγωνιστές μας.

Επιδιώκουμε να είμαστε οι καλύτεροι σεβόμενοι τους κανόνες του ευγενούς ανταγωνισμού.


Προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες στην αγορά.

Αναπτυσσόμαστε και αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες για να εξυπηρετούμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες των πελατών μας.


Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας.

Αντλούμε περηφάνεια και ικανοποίηση από τη συνδρομή της δουλειάς μας και των επενδύσεων μας στην ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.