Δικαιολογητικά

Βρείτε εδώ τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν και κατεβάστε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την οριστική διαγραφή και απόσυρση ανάλογα με τον τύπο του προς απόσυρση οχήματος και την νομική μορφή του ιδιοκτήτη.

Δικαιολογητικά για απόσυρση αυτοκινήτων

Δείτε επιγραμματικά τα έγγραφα που χρειάζονται για την απόσυρση επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών έως 3.5 τόνων.

Δικαιολογητικά για απόσυρση φορτηγών

Δείτε τα έγγραφα που χρειάζονται για την απόσυρση φορτηγού άνω των 3.5 τόνων ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη.

Δικαιολογητικά για απόσυρση δικύκλων

Δείτε επιγραμματικά τα έγγραφα που χρειάζονται για την απόσυρση μοτοσικλέτας ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη.