Υπηρεσίες απόσυρσης

Παρέχουμε υπηρεσίες απόσυρσης και ανακύκλωσης οχημάτων. Ακολουθούμε τις επίσημες διαδικασίες για την οριστική διαγραφή ενός οχήματος από  το  μητρώο της εφορίας και το όνομα σας.

Απόσυρση Αυτοκινήτων

Επιλέγοντας την METECO για την απόσυρση και ανακύκλωση του παλιού σας αυτοκινήτου, είστε σίγουρος ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αξιόπιστα και άμεσα.

Απόσυρση Δικύκλων

Επιλέγοντας την METECO για την απόσυρση και ανακύκλωση της παλιάς σας μοτοσικλέτας είστε σίγουρος ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αξιόπιστα και άμεσα.

Απόσυρση Φορτηγών

Επιλέγοντας την METECO για την απόσυρση και ανακύκλωση του παλιού σας φορτηγού είστε σίγουρος ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αξιόπιστα και άμεσα.

Αγορά Τρακαρισμένων

Στην METECO αγοράζουμε τρακαρισμένα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα ασύμφορα επισκευής και χαλασμένα αυτοκίνητα για ανταλλακτικά και ανακύκλωση.

Διαδικασία ανακύκλωσης

Από το 2007 έχουμε αποσύρει και ανακυκλώσει χιλιάδες αυτοκίνητα και ελαφριά φορτηγά. Αυτό μας καθιστά από τις πιο έμπειρες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης..