Αυξάνοντας την αποδοτικότητα της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης των αποβλήτων

Τι είναι το σύστημα παραγωγής της Toyota;

Το λιτό (Lean) σύστημα παραγωγής της Toyota έχει μεταμορφώσει τη βιομηχανία παραγωγής. Ο David Landes, οικονομικός ιστορικός του Χάρβαρντ, το περιγράφει ως «τη σημαντικότερη τεχνική καινοτομία μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της κινούμενης γραμμής συναρμολόγησης της εταιρίας Ford.»

Το σύστημα παραγωγής Toyota (TPS) είναι η αφοσίωση της εταιρείας στη συνεχή βελτίωση. Συνεπώς, αποτελεί την κουλτούρα των εργαζομένων και της διοίκησης. Στο Σύστημα Παραγωγής της Toyota, κάθε άτομο ακολουθεί το ίδιο σύνολο αρχών. Αυτές στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής με βάση τις ανάγκες του πελάτη και την ποιότητα του προϊόντος. Επιπλέον, οι αρχές περιλαμβάνουν και την ασφάλεια είτε μέσα στο εργοστάσιο είτε στο δρόμο. 

Πλεονεκτήματα του Συστήματος Παραγωγής Toyota

Το σύστημα παραγωγής της Toyota παρέχει πολλά πλεονεκτήματα για όσους το εφαρμόζουν ως μέσο βελτίωσης του τρέχοντος συστήματος παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, το σύστημα χρησιμοποιεί τη συνεχή βελτίωση για να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις. Δημιουργώντας μια κουλτούρα εμπιστοσύνης προς τους υπαλλήλους σε κάθε στάδιο της παραγωγής, οι εργαζόμενοι επιδιώκουν την επίλυση των προβλημάτων τους.

Αρχικά, το TPS βελτιώνει την ποιότητα σε προϊόντα και διαδικασίες. Χρησιμοποιεί διάφορες λιτές (Lean) μεθόδους για να μειώσει τα σφάλματα και να βελτιώσει την  ποιότητα. Ειδικότερα, τέτοιες μέθοδοι είναι η μέθοδος Kaizen, 5S , 5 Whys και Poka-Yoke. Αυτά τα εργαλεία βοηθάνε τους εργαζόμενους να βρουν ανεπάρκειες, λάθη ή πιθανά ελαττώματα, ώστε να μην έχει ελαττώματα το τελικό προϊόν.

Επιπλέον, το TPS μειώνει τα απόβλητα , αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας το κόστος. Πράγματι, μπορούμε να συνδέσουμε την ικανότητα της Toyota να μειώνει τα απόβλητα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, με τα υψηλής ποιότητας και οικονομικά ανταγωνιστικά προϊόντα που παράγει η εταιρεία. Χρησιμοποιεί τις μεθόδους Just-In-Time (JIT), Kanban, Takt-Time και Kaizen για να εντοπίζει τα απορρίμματα. Με άλλα λόγια, εντοπίζει και βελτιώνει τις περιοχές που έχουν υπερ-παραγωγή, λιγότερη παραγωγή, ανεπαρκή μεταφορά, περιττό απόθεμα και ελαττώματα. Αυτό γίνεται μέχρι να εξαλειφθούν τα απόβλητα.

Η αρχή πίσω από το Kaizen είναι η διαρκής βελτίωση. Δεν αφορά, απαραίτητα, τύπους βελτιώσεων μεγάλου κεφαλαίου, αλλά μικρές σταδιακές βελτιώσεις. Η λέξη “Kaizen” σημαίνει κυριολεκτικά συνεχή βελτίωση. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τη ζήτηση των πελατών για να τονώσει την παραγωγή, το απόθεμα μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο. Το όνομα του συστήματος είναι “just-in-time” και το Kanban είναι το εργαλείο που παρέχει ένα αποτελεσματικό σύστημα just-in-time.

Επίσης, το TPS βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας προϊόντα χωρίς ελαττώματα. Ομοίως, πετυχαίνει γιατί έχει ως προτεραιότητα τον πελάτη. Η πολιτική μηδενικών ελαττωμάτων και η συνεχής προσπάθεια μείωσης του κόστους επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ποιότητα σε τιμή που μπορούν ανταπεξέλθουν οι πελάτες.

Τέλος, το TPS βελτιώνει όλες τις πτυχές της ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους πελάτες. Το TPS είναι ένα σύστημα επικεντρωμένο στην ασφάλεια που λειτουργεί για να μειώσει τους κινδύνους στο χώρο εργασίας καθώς και αυτούς που εντοπίζονται στο δρόμο. Το 5S, βοηθά τους υπαλλήλους να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τους κινδύνους. Ταυτόχρονα, η Kaizen επιτρέπει στους υπαλλήλους να σταματήσουν τη γραμμή παραγωγής και να εξαλείψουν σφάλματα που μπορεί να αυξήσουν τους κινδύνους κατά την οδήγηση.

Τι επιτυγχάνει το σύστημα παραγωγής της Toyota;

Η επίσημη ιστοσελίδα της Toyota αναφέρει ότι οι στόχοι για το Σύστημα Παραγωγής της είναι:

Να παρέχει στον πελάτη οχήματα υψηλότερης ποιότητας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με τους συντομότερους δυνατούς χρόνους παράδοσης. Να παρέχει στους ανθρώπους της ικανοποίηση από την εργασία, ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και δίκαιη μεταχείριση. Αυτό το σύστημα παραγωγής δίνει στην εταιρία ευελιξία να καταφέρει να ανταποκριθεί στην αγορά, να επιτυγχάνει κέρδος μέσω δραστηριοτήτων μείωσης κόστους και μακροπρόθεσμη ευημερία.

Στόχος είναι η εξάλειψη των αποβλήτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στη συνέχεια, η τυποποίηση των διαδικασιών, των πρακτικών, των σχεδίων και των μεθόδων που οδήγησαν στην ελάχιστη ποσότητα αποβλήτων.

Ο θεμελιώδης και κοινός παράγοντας όλων των λιτών (Lean) εργαλείων είναι η τυποποίηση. Σκοπός της είναι η διασφάλιση χρησιμοποίησης των αλλαγών μέσω της χρήσης λιτών εργαλείων. Επιπλέον, η τυποποίηση συμβάλλει στη διασφάλιση ασφαλών πρακτικών εργασίας και ποιοτικών προϊόντων.

Υπάρχουν συστήματα και εργαλεία που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Συστήματος Παραγωγής της Toyota. Είναι γεγονός πως η προσπάθεια και η εκπαίδευση αυτών είναι απαραίτητη. Απαραίτητη είναι και η συμμετοχή όλων για την επιτυχία του συστήματος, όπως επίσης και η διαχείριση της συνεχούς αλλαγής και βελτίωσης. Εάν μέσω της συμμετοχής όλων των εργαζομένων και των ομάδων εργασίας διατηρούμε αξιόπιστο εξοπλισμό, παρέχουμε εξαιρετική εσωτερική και εξωτερική ποιότητα και λειτουργούμε με την Just-in-Time φιλοσοφία, θα παρέχουμε στους εαυτούς μας ένα ασφαλές και ανταποδοτικό μέρος για εργασία και εξαιρετική ποιότητα και κόστος για τους πελάτες μας. Το αποτέλεσμα θα είναι η δίκαιη απόδοση για τους επενδυτές και η ασφαλής απασχόληση με δίκαιους μισθούς για τους υπαλλήλους.