Όταν σκέφτεται κανείς μια βιομηχανική επιχείρηση, συνήθως σκέφτεται μια επιχείρηση που κατασκευάζει συγκεκριμένα προϊόντα. Ο τρόπος κατασκευής των προϊόντων αυτών είναι ο ίδιος κάθε φορά, κάτι το οποίο δε συμβαίνει στο Project Manufacturing.

Η ανάπτυξη των προϊόντων, συνήθως περιλαμβάνει μια φάση δημιουργικού σχεδιασμού, μια διαδικασία δοκιμής και έγκρισης καθώς και δοκιμές πρωτοτύπων ή παραγωγής. Τελευταίο στάδιο είναι το λανσάρισμα του προϊόντος. Ωστόσο, όλο και περισσότερο βλέπουμε εταιρίες που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Η ανάπτυξη των προϊόντων δηλαδή, είναι ξεχωριστή για κάθε παραγγελία πελάτη. Δεν έχουν διαδικασία δημιουργίας πρωτοτύπων επειδή το προϊόν είναι μοναδικό.

Παγκοσμίως, τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρούμε όλο και περισσότερα στοιχεία των κατασκευασμένων κτιρίων εκτός εργοταξίου, τα οποία υπάρχουν στον χώρο. Αυτή η προσέγγιση είναι λογική. Τα εργοτάξια έχουν όλο και περισσότερο περιορισμένο χώρο. Επίσης περιορισμένη είναι και η ικανότητα ελέγχου πολύπλοκων διαδικασιών συναρμολόγησης και αποτελεσματικής εκτέλεσής τους. Η χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κατασκευής και της συναρμολόγησης στοιχείων όπως τα ξυλουργεία, ο δομικός χάλυβας ή η πλαισίωση τοίχων.

Τι είναι το Project Manufacturing;

Το Project Manufacturing, είναι μια μεγάλης κλίμακας βιομηχανική διαδικασία. Κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή μεγάλων, εξειδικευμένων και δαπανηρών προϊόντων όπως πλοία, αεροσκάφη, υποβρύχια, αυτοκίνητα, σπίτια κλπ.

Ωστόσο, η κάθε μία διαδικασία παραγωγής προϊόντος διαφέρει σημαντικά από την άλλη. Κάθε διαδικασία είναι εξαιρετικά μοναδική. Ωστόσο, οι διαδικασίες κατασκευής έργων είναι αρκετά ευέλικτες όσον αφορά τις λειτουργίες τους, κυρίως επειδή όλα τα προϊόντα κάθε κατασκευαστικού project είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

Το Project Manufacturing δεν είναι νέο. Για παράδειγμα, η ναυπηγική είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ωστόσο, ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης της κατασκευής έργων είναι η αλλαγή προσεγγίσεων στις εμπορικές και οικιστικές κατασκευές.

Τα 3 σημαντικότερα προβλήματα στο Project manufacturing

Αναμφίβολα, το Project Manufacturing είναι ένας τομέας συσχετισμένος με μεγάλης κλίμακας έργα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το Project Manufacturing αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα όπως στα περισσότερα έργα μεγάλης κλίμακας.  

Το θεμελιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα έργα μεγάλης κλίμακας είναι ότι το πλάνο δεν έχει κατάλληλα συστήματα ελέγχου καθώς προχωράει. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται τα έργα έχοντας το ρόλο του μικροδιαχειριστή. Συνήθως η πρακτική αυτή δημιουργεί ένα αρνητικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτό με τη σειρά του, απομακρύνει τους εργάτες από τις ευθύνες τους. Ως αποτέλεσμα, τα έργα χάνουν τη δυναμική τους.

Δεύτερον, ένα ακόμη πρόβλημα είναι η σωστή ροή πληροφοριών. Η σωστή μεταβίβαση των πληροφοριών στο επόμενο επίπεδο πρέπει να διασφαλίζει την ποιότητα του έργου.  Η σωστή πληροφόρηση διασφαλίζει τη διαχείριση του έργου και τη χρήση του προϊόντος στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα έργα δεν πρέπει ποτέ να ξεκινούν με ελλιπείς πληροφορίες, όπως έλλειψη σχεδίων ή ανεπαρκές εργατικό δυναμικό. Όταν αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα, είναι προτιμότερο να αφήνετε το σχέδιο σε αναμονή παρά να σπαταλήσετε χρήματα και πόρους. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η ομαλή μεταφορά των πληροφοριών από την έναρξη του έργου έως την παράδοση του.

Το τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του Project manufacturing είναι οι ελλείψεις υλικών. Οι εταιρίες πρέπει να προγραμματίσουν τις απαιτήσεις τους σε υλικά. Για αυτό, υπάρχουν πολλές χρήσιμες βιομηχανικές πρακτικές. Η προσέγγιση Just-in-Time (JIT), οι πρακτικές Six Sigma, τα συστήματα μηδενικών αποβλήτων ή τα συστήματα Kanban μπορούν να εφαρμοστούν στις διαδικασίες κατασκευής. Επιπλέον, οι βιομηχανίες μπορούν να χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά κατά την παραγωγή τυποποιημένων ειδών και την προμήθεια κοινών πρώτων υλών.

Τέλος, η κατασκευή έργων είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο, ειδικά στις κατασκευαστικές. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο τύπος κατασκευή έχει διαφορετική προσέγγιση από την παραδοσιακή κατασκευή. Ωστόσο, εάν θέλετε τα οφέλη της κατασκευής έργων, πρέπει να εφαρμόσετε μια πιο λιτή σκέψη με πιο στοχευμένο τρόπο. Έτσι, μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται, παραδίδονται στην ώρα τους με υψηλή ποιότητα και εντός προϋπολογισμού.