Κάθε εργοστάσιο παραγωγής παράγει μεταποιητικά απόβλητα. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων όμως, συχνά παραβλέπουν τα απόβλητα παραγωγής. Η συγκέντρωση των αποβλήτων μπορεί να γίνει σε διάφορους τομείς σε όλη την εταιρεία. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τα απορρίμματα αποθεμάτων, τα απόβλητα μεταφοράς αλλά και τα ελαττωματικά προϊόντα.

Τι είναι τα απόβλητα παραγωγής;

Τα απόβλητα είναι μια δραστηριότητα που χρησιμοποιεί πόρους της εταιρίας αλλά δεν προσθέτει αξία στον πελάτη. Επομένως, είναι καλό να εξαλειφθεί ως διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες δραστηριότητες που τα υλικά τους πηγαίνουν στον κάδο είναι μερικές φορές πολύτιμες για τους τελικούς πελάτες και δεν είναι άχρηστα απόβλητα. 

Η μείωση των αποβλήτων παραγωγής μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

#1. Μείωση των υλικών συσκευασίας

Το πρώτο βήμα είναι ο επανασχεδιασμός της συσκευασία των προϊόντων σας. Στη νέα συσκευασία κάντε χρήση της ελάχιστης ποσότητας υλικών. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να ενσωματωθεί ανακυκλώσιμο ή επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο συσκευασίας, όπως ανακυκλωμένο χαρτί ή πλαστικό. 

#2. Αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων

Η μείωση των αποβλήτων παραγωγής μπορεί να επέλθει με τον έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιείτε κατά τη διαδικασία κατασκευής. Επιπλέον, η μείωση της ποσότητας των πλεονάζων πρώτων υλών στο απόθεμα καθώς και των επικίνδυνων υλικών, βοηθά στη μείωση της ποσότητας παραγωγής ποσότητας των απορριμμάτων. 

#3. Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση, Ταξινόμηση

Ανακτήστε όσα περισσότερα απόβλητα μπορείτε από τοποθεσίες εντός και εκτός έδρας χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές όπως ηλεκτρόλυση, διήθηση, αντιστροφή κλπ. Η ανακύκλωση είναι μια άλλη δημοφιλής επιλογή. Ανακυκλώνετε τακτικά υλικά όπως χαρτί, πλαστικό και μέταλλο και αποφύγετε την ανακύκλωση επικίνδυνων υλικών, καθώς σπάνια έχει περιβαλλοντικά οφέλη. Οι βιομηχανικοί τεμαχιστές είναι ζωτικής σημασίας και συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων, συμπυκνώνοντας την άσφαλτο, το καουτσούκ, το ξύλο και τα πλαστικά σε ένα κλάσμα του αρχικού τους μεγέθους.

Ενώ τα απόβλητά σας μπορεί να μην είναι άμεσα χρήσιμα για εσάς, μπορεί να είναι χρήσιμα για άλλη επιχείρηση. Παρόλο που η εταιρεία σας τα απορρίπτει, αν τα ανακυκλώσετε, δεν είναι πραγματικά απόβλητα αλλά είναι χρήσιμα υλικά έτοιμα για χρήση από άλλους.

 #4. Oργάνωση αποθηκών

Σιγουρέψτε ότι οι αποθήκες σας έχουν καλή σήμανση και οργάνωση. Με την πάροδο του χρόνου, οι σημάνσεις ξεθωριάζουν ή να τείνουν να γίνουν παρωχημένες. Η ανύπαρκτη σήμανση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναζήτησης του κατάλληλου εργαλείου που θέλει μια επείγουσα επισκευή. Ακόμη, μπορεί να επηρεάσει την αποστολή των προϊόντων στους πελάτες. Επιπλέον, η σήμανση ίσως επηρεάσει τους νέους ή έκτακτους εργαζόμενους να πλοηγηθούν στις αποθήκες που δεν έχουν σήμανση ή δεν έχουν οργανωθεί σωστά.

#5. Μείωση χρήσης νερού

Μειώστε τη χρήση νερού και άλλων διαλυτών. Η βιομηχανική ιλύς και τα λύματα αποτελούν σημαντικό μέρος των ροών βιομηχανικών αποβλήτων. Μπορείτε να μειώσετε αυτά τα στοιχεία ελαχιστοποιώντας τη χρήση νερού στις λειτουργίες της εταιρείας σας. Επιπλέον, η καταγραφή της χρήσης του νερού μπορεί να βοηθήσει με δύο τρόπους. Αρχικά, μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση των διαδικασιών και δεύτερον μπορεί να επηρεάσει τη γενικότερη μείωση του νερού στην εταιρεία.

Ακόμη, είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους σας να μειώσουν το πόσιμο εμφιαλωμένο νερό. Αυτό επηρεάζει τη μείωση χρήσης νερού γιατί τα πλαστικά μπουκάλια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών απορριμμάτων που παράγονται.

Συμπερασματικά, η ανακύκλωση στις διαδικασίες παραγωγής μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά τα οφέλη για την επιχείρηση και το περιβάλλον σας είναι αναμφισβήτητα. Ο εξιδεικευμένος εξοπλισμός της METECO σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα απόβλητα της εταιρεία σας για να βελτιώσετε τις διαδικασίες και να μειώσετε αποτελεσματικά τα απόβλητα παραγωγής.