Εφαρμόζοντας τις αρχές της λιτής παραγωγής, μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης. Η εφαρμογή λιτών διαδικασιών είναι επωφελής για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς η υψηλότερη αποτελεσματικότητα οδηγεί σε μεγαλύτερα επίπεδα κερδοφορίας.

Δημιουργεί επίσης, μια θετική εμπειρία για τον πελάτη, η οποία βελτιώνει τη συνολική ικανοποίηση και ενισχύει τη φήμη της επωνυμίας του προϊόντος. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές αρχές τις λιτής παραγωγής και πώς μπορείτε να τις εφαρμόσετε στα δικά σας συστήματα παραγωγής;

Λίγα λόγια για τη Λιτή Παραγωγή

Η ιδέα της λιτής παραγωγής, έγινε ευρέως γνωστή από την Toyota τη δεκαετία του ’80. Η κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσής της και των συνεχών προσπαθειών με στόχο την εξάλειψη των απορριμμάτων, την έκανε μια από τις πιο αποτελεσματικές εταιρείες παγκοσμίως. Πολλοί εταιρικοί ηγέτες και επιχειρηματικοί αναλυτές, προσπάθησαν να μελετήσουν και να αναπαράγουν τα συγκεκριμένα συστήματα παραγωγής της Toyota, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυτών του Lean Enterprise Institute, James Womack και Dan Jones.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι Womack και Jones δημοσίευσαν το «Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation». («Λιτή Σκέψη: Ξεφορτωθείτε τα Απορρίμματα και δημιουργείστε πλούτο για την επιχείρηση σας»). Αυτό το βιβλίο θεωρείται ο απόλυτος οδηγός για τη λειτουργία μιας λιτής παραγωγής και καθορίζει πέντε βασικές αρχές που ορίζουν τη διαδικασία. Αυτές αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας για τον πελάτη, ενώ παράλληλα εξαλείφουν τα απορρίμματα στην πορεία της διαδικασίας. Πλέον, είναι γνωστές ως αρχές της λιτής παραγωγής και έχουν αλλάξει τον κόσμο των γραμμών συναρμολόγησης και των εργοστασίων παραγωγής.

Ποιες είναι οι 5 αρχές της Λιτής Παραγωγής;

Οι πέντε αρχές της λιτής παραγωγής είναι η αξία, η ροή αξίας, η συνεχής ροή, η έλξη και η τελειότητα. Καθοδηγούν τους οργανισμούς στο πώς να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πελάτες τους, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα.

Η εφαρμογή λιτών διαδικασιών, βοηθά τους κατασκευαστές να βελτιώνουν συνεχώς το προϊόν που προσφέρουν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το προσφέρουν. Είναι χρήσιμο, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την έρευνα και ανάπτυξη έως και τη συσκευασία και παράδοση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη προσέγγιση, μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας ολόκληρης γραμμής συναρμολόγησης. Είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μπορεί να ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών. Ας δούμε τις αρχές της λιτής παραγωγής με περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξία

Η πρώτη αρχή ξεκινά με τον προσδιορισμό της Αξίας για τον πελάτη. Περιλαμβάνει την απομόνωση του τι ακριβώς θεωρεί πολύτιμο ο πελάτης για το προϊόν ή την υπηρεσία που του παρέχετε από την δική του οπτική γωνία. Εάν δεν προσδώσετε αρκετή αξία στον πελάτη, τότε πολύ απλά δεν θα αγοράσει από εσάς και οι πωλήσεις σας θα υποφέρουν.

Οι εταιρείες ορίζουν μια καθιερωμένη τιμή, μέσα από τον προσδιορισμό της αξίας. Αυτή η προσέγγιση, από πάνω προς τα κάτω (top-down), δίνει την δυνατότητα της τιμολόγησης με βάση της συνολικής αξίας που έχει οριστεί και αυτής που κοστίζει για τον πελάτη. Είναι σημαντικό να γίνει σωστά, διότι παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή που θα καταλήξουν εν τέλη οι αγοραστές. Είναι πολύ διαφορετικό μοντέλο από τη μέθοδο από κάτω προς τα πάνω (bottom-up). Σε αυτή λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του κόστους και έπειτα ο ορισμός ενός σταθερού ποσοστού, ως περιθώριο κέρδους. Η τιμολόγηση βάσει της αξίας είναι συχνά πιο κερδοφόρα, εάν και εφόσον εξακολουθήσει να είναι αποδεκτή από τον τελικό πελάτη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτό που πιστεύει μια εταιρεία ότι έχει αξία με αυτό που πραγματικά έχει αξία για τον πελάτη, μπορεί να είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο είναι σημαντικό να κάνετε έρευνα και να ρωτήσετε τους πελάτες αντί να μαντέψετε. Η κατανόηση των κομβικών σημείων, των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους θα διασφαλίσει ότι θα προσδιορίσετε με ακρίβεια την αξία. Αυτό το βήμα είναι το πιο θεμελιώδες από αρχές λιτής παραγωγής, καθώς αποτελεί τη βάση για τις υπόλοιπες.

Ροές Αξίας

Η Ροή Αξίας έχει σχέση με τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, από τη δημιουργία έως και τη διάθεση αλλά και σε κάθε ενδιάμεσο στάδιο. Περιλαμβάνει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα βασικά υλικά, τις διαδικασίες παραγωγής, τα χαρακτηριστικά και την μεταφορά, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό προϊόν. Ο εντοπισμός των απορριμμάτων και οι προτάσεις για βελτιώσεις, συνήθως λαμβάνουν χώρα στο στάδιο χαρτογράφησης της ροής αξίας

Για την δημιουργία όσο το δυνατόν πιο ομαλής διαδικασίας, μια βασική λιτή ιδέα είναι η εξάλειψη των απορριμμάτων. Για να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί το που υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης άχρηστων βημάτων ή βελτίωση της εξέλιξης των εργασιών, είναι σημαντική η δημιουργία χαρτών ροής αξίας. Ορισμένα από αυτά θα είναι απαραίτητα, διότι θα προσδίδουν αξία, και άλλα θα είναι αναπόφευκτη η παράκαμψή τους λόγω τεχνολογικών περιορισμών. Θα υπάρχουν όμως και τύποι απορριμμάτων, που θα εμπίπτουν σε μια τρίτη κατηγορία. Για αυτή την κατηγορία, υπάρχει η δυνατότητα εξάλειψης αυτών των βημάτων, με στόχο να επιτευχθεί βελτίωση της συνολικής απόδοσης.

Συνεχής Ροή

Η Συνεχής Ροή, έχει να κάνει με την ομαλή λειτουργία και κίνηση της ροής αξίας. Είναι μια από τις πιο αφηρημένες από όλες τις αρχές, αλλά αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να την κατανοήσετε. Όταν κάτι εμποδίζει ή σταματάει τη ροή αξίας, δημιουργεί απορρίμματα. Αυτό μπορεί να εκφραστεί με την μορφή χαμένου χρόνου, πρόσθετης μετακίνησης ή επιπλέον κόστος αποθήκευσης. Οι καθυστερήσεις οδηγούν σε διαταραχές της αξίας από την μεριά των πελατών καθώς και σε αποτελέσματα με μειωμένη απόδοση, τα οποία αψηφούν τις αρχές τις λιτότητας.

Προκειμένου η ροή να είναι ομαλή, πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση από την οργανωμένη και απομονωμένη σκέψη στην ανάπτυξη της παραγωγής. Όταν γίνει αυτό, οι εταιρείες είναι σε θέση να λανσάρουν προϊόντα γρηγορότερα, μεταφέροντας τα από ιδέα σε κατασκευή, σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα. Θα είναι σε θέση να παραδίδουν προϊόντα και υπηρεσίες γρηγορότερα, βελτιώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης ή τον χρόνο κάθε κύκλου εργασιών της παραγγελίας. Αυτό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και κάνει πιο ευκίνητες τις μεγάλες εταιρείες, ώστε να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Έλξη

Η παραδοσιακή δυτική προσέγγιση, όσων αφορά την κατασκευή, περιλαμβάνει την παραγωγή προϊόντων βάση των προβλέψεων. Ζητείται από τις ομάδες των πωλήσεων να υπολογίσουν την ποσότητα κάθε προϊόντος που θα καταφέρουν να πουλήσουν εκ των προτέρων. Παραγγέλλονται πρώτες ύλες και δημιουργούνται χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή με βάση τις προβλέψεις αυτές, ώστε να μπορέσουν να εκπληρωθούν οι μελλοντικές παραγγελίες. Όταν όμως οι πωλήσεις υπερβαίνουν τις προβλέψεις, μπορεί να είναι δύσκολο για την παραγωγή να συμβαδίσει. Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση της ζήτησης με την προμήθεια, υπάρχει πλήγμα στην κερδοφορία.

Ένα σύστημα έλξης αποφεύγει εντελώς αυτό το πρόβλημα. Βοηθάει στη διατήρηση της ροής και διασφαλίζει ότι δεν γίνεται τίποτα πριν από την παραγγελία. Αυτό σημαίνει την κατασκευή κάθε προϊόντος, κατόπιν παραγγελίας, με βάση την ποσότητα της ζήτησης από τους πελάτες. Είναι μια από τις βασικές αρχές παραγωγής που διασφαλίζει ότι η προσφορά δεν υπερβαίνει τη ζήτηση. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τη σπατάλη και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των λιτών λειτουργιών.

Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή ενός συστήματος έλξης δεν είναι πάντα εύκολη. Για την γρήγορη παράδοση προϊόντων, είναι απαραίτητη μια ευέλικτη και αρκετά γρήγορη διαδικασία κατασκευής. Απαιτούνται επίσης, λιτή ηγεσία και ισχυρή εσωτερική επικοινωνία για να διασφαλιστεί ότι κάθε τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας γνωρίζει τι είναι μπροστά και τι έρχεται από πίσω. Ευτυχώς, οι τρεις προηγούμενες αρχές θα έχουν βοηθήσει στην εξάλειψη των απορριμμάτων και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στα πραγματικά πολύτιμα. Με αυτό το τρόπο, οι εταιρείες καταλαμβάνουν την καλύτερη δυνατή θέση για την εφαρμογή της έλξης με επιτυχία.

Τελειότητα

Το να αναζητάς την τελειότητα, είναι μία από τις λιτές αρχές παραγωγής που μερικές φορές εκπλήσσει τους ανθρώπους. Έπειτα από την ολοκλήρωση των προηγούμενων τεσσάρων σταδίων και την εφαρμογή ενός συστήματος έλξης, οι λιτές εταιρείες δεν μένουν ικανοποιημένες. Η αναζήτηση νέων τρόπων βελτίωσης και η δημιουργία βημάτων ούτως ώστε να διευκολύνουν την περαιτέρω καινοτομία, είναι συνεχής. Η δημιουργία όλο και μεγαλύτερης αξίας και η απομάκρυνση όλο και περισσότερων απορριμμάτων, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης των εταιρειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή ανοδική πορεία της αποδοτικότητας, της κερδοφορίας και της ικανοποίησης των πελατών.

Η εφαρμογή λιτών αρχών, όπως οι χάρτες ροής αξίας και τα συστήματα έλξης είναι μια ισχυρή προσέγγιση. Δημιουργεί ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ παρέχει λειτουργίες χαμηλότερου κόστους και αυξημένων κερδών. Η χρήση λιτών εργαλείων, μπορεί να σας δώσει ένα τεράστιο επιχειρηματικό πλεονέκτημα και να σας προετοιμάσει για μακροπρόθεσμη επιτυχία στο μέλλον.