Οι τιμές του σκραπ μετάλλων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των μετάλλων στα διεθνή χρηματιστήρια. Για αυτόν το λόγο οι τιμές του σκραπ μεταβάλλονται καθημερινά ανάλογα με τις μεταβολές των τιμών στα χρηματιστήρια μετάλλων διεθνώς. Η διακύμανση των τιμών των μετάλλων είναι απρόβλεπτη και έχει να κάνει με ένα πλήθος παραγόντων στη διεθνή αγορά, όπως είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών και άλλες παράμετροι.

Επιπλέον, οι τιμές των μετάλλων επηρεάζονται από το είδος και το κράμμα των μετάλλων, την περιεκτικότητα τους σε υγρασία και ξένες ύλες, τις περαιτέρω διεργασίες που πρέπει να υποστούν ούτως ώστε να μπορούν να τροφοδοτηθούν στους φούρνους στα χυτήρια μετάλλων.

Το σημαντικότερο Χρηματιστήριο Μετάλλων είναι το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange), του οποίου τα προθεσμιακά συμβόλαια έχουν σημαντική επίπτωση στις τιμές των μετάλλων προς ανακύκλωση. Άλλες σημαντικές αγορές είναι το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (CME) και το Χρηματιστήριο Μετάλλων της Σανγχάης (SXE).