Το αλουμίνιο δικαίως χαρακτηρίζεται ως το “πράσινο” μέταλλο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και οικολογικές απαιτήσεις. Η ανακύκλωση αλουμινίου συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της σπατάλης των πρώτων υλών.  Η διατήρηση της αξίας του μετάλλου, παράλληλα με την επ΄άπειρον δυνατότητα ανακύκλωσης του αλουμινίου, αποτελούν εξαιρετικά ελκυστικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν το προφίλ οικολογίας του αλουμινίου. Υπογραμμίζεται η δεδομένη σήμερα διατήρηση της ίδιας ποιότητας μετάλλου μετά την ανακύκλωσή του. Καταβάλλεται προσπάθεια -μέσω ενημέρωσης- για να επικρατήσει ο όρος χρησιμοποίηση αλουμινίου αντί για κατανάλωση αλουμινίου, ώστε το κοινό να εξοικειωθεί με τις έννοιες περισυλλογής – διαχωρισμού και ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι το σημαντικότερο μέσο για την οικονομία ενέργειας και τη μείωση εκπομπών ρύπων. Συγκεκριμένα, με την ανακύκλωση του αλουμινίου εξοικονομείται το 95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες. H πρωτογενής παραγωγή 1 κιλού αλουμινίου, μέσω της ηλεκτρόλυσης αλουμίνας από βωξίτη, απαιτεί ενέργεια 14 KWH, ενώ για την ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας από σκραπ , απαιτείται μόνο 5% της ενέργειας της μεθόδου ηλεκτρολύσεως. Ταυτόχρονα, η ανακύκλωση 1 τόνου αλουμινίου οδηγεί στην εξοικονόμηση:

  • 4 τόνων βωξίτη
  • 500 κιλών σόδας
  • 100 κιλών ασβεστόλιθου
  • 700 κιλών πετρελαίου
  • 25 κιλών κρυολίτη
  • 35 κιλών φθοριούχου αλουμινίου.

Στην METECO συμβάλλουμε στην ανακύκλωση αλουμινίου από το 1977 συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Έχουμε επενδύσει σημαντικά σε συστήματα και τεχνολογίες συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης κι επεξεργασίας αλουμινίου για την κατάλληλη προετοιμασία του για το στάδιο της χύτευσης και επαναφοράς του στο ρεύμα της αγοράς ως δευτερογενείς πρώτες ύλες για την βιομηχανία μετάλλων.