Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του σρέντερ και του κοκκοποιητή;

Αρχικά πρέπει να επισημάνουμε ότι και τα δύο μηχανήματα βοηθούν στην μείωση του όγκου υλικών. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ουσιαστικά ο στόχος τους είναι να πάρουν ένα ογκώδες αντικείμενο και να μειώσουν τις διαστάσεις του, όμως αν προσέξουμε τις λεπτομέρειες θα δούμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο και μια λάθος επιλογή μπορεί να αποδειχθεί κοστοβόρα.

Η ειδοποιός διαφορά των δύο είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Το σρεντερ είναι μηχάνημα ενός επιπέδου όπου κύρια δουλειά του είναι να τεμαχίζει υλικά σε πιο διαχειρίσιμες διαστάσεις, από 20 έως 100mm, ιδίως τα σρεντερ με 2 άξονες κοπής τα οποία συνήθως δεν φέρουν κόσκινο ώστε να υπάρχει ομοιόμορφο τελικό αποτέλεσμα.

Αντιθέτως ο κοκκοποιητής μπορεί να τεμαχίσει ένα υλικό επαναλαμβανόμενα μέχρι το υλικό να περάσει ανάμεσα από το κόσκινο που συνήθως έχει διαστάσεις από 6 έως 12mm. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά ιδανικό για ομοιόμορφο τελικό αποτέλεσμα.

Οπότε ένας τρόπος για να καταλήξουμε ποιο μηχάνημα μας ταιριάζει, είναι να αποφασίσουμε τι αποτέλεσμα επιθυμούμε.

Επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που διαχωρίζει τα δύο μηχανήματα είναι ο τρόπος τροφοδοσίας.

Οι κοκκοποιητές λειτουργούν σε υψηλές στροφές(από 485 έως 1460 rpm) με χαρακτηριστικά μικρή ροπή. Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά λοιπόν δεν είναι σωστό να τροφοδοτούμε ογκώδη και υψηλής πυκνότητας υλικά στους κοκκοποιητές γιατί προκαλείτε υψηλός θόρυβος και πρόβλημα στη διαδικασία τεμαχισμού που οδηγεί σε βλάβη του μηχανήματος. Οι περισσότεροι κοκκοποιητές τροφοδοτούνται χειρωνακτικά, με μεταφορική ταινία ή με κάποιον άλλο παρεμφερή τρόπο.

Αντιθέτως τα σρέντερ, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές(από 3,6 έως 83 rpm) με μεγάλη ροπή. Στα σρεντερ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Όσο πιο βαρύ είναι το υλικό τόσο πιο εύκολος είναι ο τεμαχισμός τους διότι το ίδιο το βάρος του υλικού σπρώχνει προς τους άξονες τεμαχισμού. Επίσης πολλά σρεντερ μπορούν να αντιστρέψουν τους άξονες τους για να αποφευχθεί τυχόν εμπλοκή, ιδιαίτερα σε πολύ χονδρά υλικά ή σε ξένες ύλες.

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητος ο συνδυασμός και των δύο λειτουργιών. Αρχικά το σρέντερ μειώνει τον όγκο των υλικών και έπειτα μεταφορική ταινία μεταφέρει στον κοκκοποιητή το υλικό όπου αποκτά το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.