Η Meteco ΑΕ, ως Συνεργαζόμενος Φορέας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετείχε στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Σύγκλητο του Ιδρύματος σχετικά με το ακαδημαϊκό και το κοινωνικό προφίλ του Ιδρύματος.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος και απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξέφρασε τις απόψεις του στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου σχετικά με τη συνεργασία της Meteco με το Ίδρυμα καθώς και το ρόλο του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία και τη σχέση του με την αγορά εργασίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι άλλων φορέων του ιδιωτικού τομέα.