Η Meteco ΑΕ, για μια ακόμη χρονιά, συμμετέχει στις ημέρες καριέρας που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 5 και 6 Μαϊου 2016. Η εκδήλωση έχει τον τίτλο “ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ” και στο πλαίσιο της θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 2000 συνεντεύξεις, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στη Βιβλιοθήκη, τις ώρες 10:00-17:00 και θα είναι αυστηρά προγραμματισμένες για κάθε υποψήφιο.

Δείτε όλες τις πληροφορίες για την εκδήλωση, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής στη διεύθυνση dasta.uom.gr.