Το aposirsi.gr είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης της Meteco AE που αποσκοπεί στην προαγωγή της ανακύκλωσης των αυτοκινήτων και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τους κατόχους παλιών αυτοκινήτων.

Άμεσα, Εύκολα, Επίσημα!

Με αυτό το μήνυμα επικοινωνούμε την μεγάλη κοινωνική και οικονομική αξία της ανακύκλωσης των παλιών αυτοκινήτων. Πράγματι, οι άνθρωποι μας αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν όλη τη διαδικασία της απόσυρσης-ανακύκλωσης ενός παλιού αυτοκινήτου με συνέπεια και ταχύτητα, πετυχαίνοντας να ανακτήσουν και να ανακυκλώσουν τουλάχιστον το 85% του βάρους του και να εγγυηθούν για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή του.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης ενός παλιού αυτοκινήτου απαλλάσσεται από τις επιβαρύνσεις των τελών κυκλοφορίας, των ελέγχων ΚΤΕΟ και των ασφαλίστρων, μειώνεται ο όγκος των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές, απελευθερώνονται πολύτιμες θέσεις στάθμευσης στις πόλεις, ανακυκλώνονται τα υπολείμματα – μέταλλα, ελαστικά κ.ά. – και διασώζονται τα εξαρτήματα που έτσι επιστρέφουν στη ροή της αγοράς.

Μάθετε τα πάντα για την ανακύκλωση και απόσυρση των παλιών αυτοκινήτων στη διεύθυνση www.aposirsi.gr.