Το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange) είναι η κύρια αγορά στην οποία καθορίζονται οι τιμές των βασικών μετάλλων. Οι τιμές αυτές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές των σκραπ μετάλλων.

Αρχικά, οι έμποροι μετάλλων και οι ναυλομεσίτες συγκεντρώνονταν στο Jerusalem Coffee House στο City του Λονδίνου για να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες της χώρας σε μέταλλα εξαιτίας της Βιομηχανικής Επανάστασης. Η μεταφορά των εμπορευμάτων από τις χώρες εισαγωγής των μετάλλων, όπως για παράδειγμα η Χιλή, διαρκούσε 3 μήνες με αποτέλεσμα οι έμποροι να μην είναι σε θέση να προβλέψουν τη μεταβολή της τιμής τους μέχρι την άφιξη τους στη χώρα.

Η ανάγκη για τη διαχείριση του ρίσκου της μεταβολής της τιμής της Βρετανικής βιομηχανίας οδήγησε τους εμπόρους των μετάλλων στην αξιοποίηση χρηματιστηριακών παραγώγων. Οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικές εκπλήρωσης και οι συμμετέχοντες στην αγορά άρχισαν να είναι τόσο πολλές που υπήρχε η ανάγκη για τη δημιουργία υποδομής. Έτσι, το 1877 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Στην αρχή στο LME υπήρχαν συμβόλαια μόνο για τον χαλκό και τον κασσίτερο. Το 1920 εισήχθησαν ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος. Το 1978 εισήχθη το αλουμίνιο και το 1979 το νικέλιο.  Σήμερα, τα συμβόλαια αυτά έχουν προσαρμοστεί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Τον Δεκέμβριο του 2012 το LME απορροφίθηκε από την Hong Kong Exchanges & Clearing Limited.