Η Meteco σε συνεργασία με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων Catalitis Σύμβουλοι Ανάπτυξης παρέχει ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται εκτείνονται σε 4 διακριτά πεδία δράσης, συγκεκριμένα:

  • Υπηρεσίες τεχνολογίας και digital ανάπτυξης
  • Υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού
  • Υπηρεσίες διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων
  • Υπηρεσίες ασφαλιστικής συμβουλευτικής.

Οι λύσεις που παρέχονται είναι εξατομικευμένες και καινοτόμες και βασίζονται στο μοναδικό συνδιασμό διορατικότητας, εμπειρίας και τεχνογνωσίας των συνεργατών μας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της Catalitis στη διεύθυνση www.catalitis.gr.